Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Reklamacja towaru


Jeżeli stwierdzisz, że zakupiony u nas produkt jest uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem, reklamację z tytułu rękojmi możesz zgłosić w ciągu 2 lat od daty zakupu. Przyjmiemy i rozpatrzymy Twoją reklamację w terminie 14 dni. Nie odsyłaj do nas produktu (może nie będzie to konieczne), ale niezwłocznie poinformuj nas o zaistniałej sytuacji np. poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj. Wypełniony formularz możesz wysłać do nas pocztą na adres Firma Handlowa "BETI" ul. Słowicza 5, 68-200 Żary lub w formie skanu, czy zdjęcia na adres biuro@torebki-sklep.com. Skorzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy zamówienie dostarczone było za pomocą poczty lub kuriera, być może poprosimy Cię o odesłanie reklamowanego przez Ciebie towaru najtańszą, zwykłą przesyłką pocztową ekonomiczną na adres: Firma Handlowa "BETI" ul. Słowicza 5, 68-200 Żary.


Jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana za zasadną, zwrócimy Ci koszty związane z odesłaniem do nas reklamowanego towaru. Dlatego prosimy o określenie tych kosztów w formularzu reklamacyjnym. Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy środki, naprawimy lub obniżymy jego cenę. Chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. W takim przypadku masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Wszystkie informacje na temat Reklamacji i gwarancji produktów znajdziesz w regulaminie sklepu na stronie http://torebki-sklep.com/regulamin.html.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Kontakt z nami

Na Państwa pytania w sprawie produktów, odpowiadamy poprzez e-mail biuro@torebki-sklep.com lub telefonicznie

606 899 546

(koszt za połączenie do sieci T-Mobile, według stawek Twojego operatora)

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-18.

Bezpieczne zakupy

Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji.

Sklep internetowy Shoper.pl