Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin obowiązujący do 24. XII. 2014 r.

Regulamin Katalogu internetowego torebki-sklep.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Katalog internetowy, dostępny pod adresem torebki-sklep.com, zwany dalej Katalogiem, prowadzony jest przez: Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”, zwanym dalej Sprzedawcą, z siedzibą w Żarach 68-200 przy ul. Słowiczej 5, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrz Miasta Żary pod numerem 12018. Sprzedawca jest zarejestrowany pod nr NIP 9281215090 oraz nr REGON 970651597. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.
2. Salony stacjonarne Sprzedawcy, pełniące funkcję punktu odbioru osobistego:
Salon firmowy w Żarach - Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”,
ul. Rynek 24, 68-200 Żary;
tel. +48 68 458 37 78

Salon firmowy w Lubsku - Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”,
ul. Krakowskie Przedmieście 15, 68-300 Lubsko;
3. Punkt stacjonarny przyjmujący zwroty od klientów oraz prowadzący sprzedaż i rezerwację internetową:
Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”,
ul. Słowicza 5, 68-200 Żary;
tel. +48 602 189 605
biuro@torebki-sklep.com
Sprzedawca nie odbiera przesyłek nadanych za pobraniem!

4. Katalog umożliwia Zakup lub Rezerwację prezentowanych w nim Produktów drogą internetową przez całą na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych, które są konieczne dla konserwacji, napraw i poprawy funkcjonalności Katalogu. O przerwach technicznych, Użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem na stronach Katalogu.

5. Przez godziny robocze, należy rozumieć godziny od 10.00 do 18.00, przypadające w każdy dzień roboczy, a przez dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy.

6. Informacje o Produktach prezentowanych na stronach Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań. Wszystkie zdjęcia oraz materiały opisujące Produkty zamieszczone na stronach Katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny.

7. Niektóre z oferowanych Produktów mogą być w danej chwili niedostępne z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany.

8. Każda:
a) osoba fizyczna, która w dacie Rezerwacji lub Zakupu posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna o ile w chwili Rezerwacji lub Zakupu jest reprezentowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do jej reprezentacji,
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych i jest reprezentowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do jej reprezentacji,
zwana dalej Użytkownikiem, może dokonać Zakupu lub Rezerwacji Produktów prezentowanych w Katalogu, na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, w tym także rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez właściciela strony wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Katalogu, a w szczególności opinii, wypowiedzi i zamieszczonych przez niego materiałów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

10. Złożenie zamówienia w Katalogu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących uzasadnione wątpliwości lub zawierających niekompletne dane uniemożliwiając tym samym ich skuteczną realizację.

12. Aby móc korzystać z Zakupów lub Rezerwacji w Katalogu, komputer Użytkownika i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące minimalne wymagania: komputer PC z procesorem klasy pentium III 600MHz; 128 MB pamięci RAM; karta graficzna SVGA pracująca w rozdzielczości 1024x768 px; monitor kolorowy pracujący w rozdzielczości 1024x768 px; klawiatura i mysz; łącze internetowe o przepustowości 256 kbps; system operacyjny pracujący w trybie graficznym w rozdzielczości 1024x768 px; przeglądarka internetowa pracująca w trybie graficznym, obsługująca technologie takie jak: Java Script, SSL, Cookie. Strona internetowa została przetestowana na komputerach zgodnych z w/w specyfikacją, jednakże nie oznacza to, że nie będzie działała na komputerach innych niż PC lub komputerach PC nie spełniających minimalnych wymagań.

II. REZERWACJA PRODUKTU

1. Rezerwacji danego Produktu, Użytkownik może dokonać na zasadach określonych w Regulaminie celem jego Zakupu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

2. Za Rezerwację Produktu uznaje się wybór przez Użytkownika opcji dostawy „odbiór w salonie” w trakcie procesu zamawiania. Dane teleadresowe salonów Sprzedawcy zawarte są w Regulaminie oraz zostają udostępnione, podczas wyboru opcji dostawy w trakcie składania zamówienia.

3. Rezerwacja Produktu w Katalogu nie jest Zakupem produktu na odległość, ani też Zakupem poza lokalem przedsiębiorcy.

4. Umowa sprzedaży Produktu na drodze Rezerwacji, zawierana jest w wybranym przez Użytkownika sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

5. Użytkownik przed dokonaniem Zakupu w salonie Sprzedawcy, zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem ilościowym i jakościowym Rezerwowanego wcześniej Produktu oraz do sprawdzenia czy produkt spełnia jego oczekiwania.

6. Dokonanie przez Użytkownika Rezerwacji, wymaga wykonania następujących czynności (ścieżka rezerwacji):
a) Wybranie danego produktu przez Użytkownika oraz dodanie go „Do koszyka”.
b) Zaznaczenie opcji dostawy „odbiór w salonie” i wskazanie preferowanego punktu odbioru osobistego.
c) Zapoznanie się z przyznanymi rabatami, wybranie sposobu płatności i ostateczną kwotą „Do zapłaty” oraz akceptacją wyświetlonych informacji poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
d) Wprowadzenie danych identyfikujących Użytkownika, poprzez utworzenie nowego konta, zalogowanie się na kocie już istniejącym lub wypełnienie formularza danych kontaktowych bez zakładania konta Użytkownika w Katalogu.
e) Weryfikacja informacji o zamówionych produktach, danych Użytkownika, terminie oraz miejscu odbioru, formie płatności, przyznanych rabatach i ostatecznej kwocie „Do zapłaty”. Końcowy etap Rezerwacji Produktu na stronach Katalogu, następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”

7. Rezerwacja będzie skutecznie dokonana, jeśli Użytkownik poprawnie wykona wszystkie powyższe czynności oraz potwierdzi swoją rezerwację zgodnie z instrukcjami przesłanymi na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w trakcie dokonywania Rezerwacji.

8. Po skutecznym dokonaniu Rezerwacji Produkt zostaje dostarczony do wybranego przez Użytkownika sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, w terminie określonym podczas składania Rezerwacji licząc od dnia jej potwierdzenia. Dokonanie Rezerwacji w Katalogu nie zobowiązuje Użytkownika do Zakupu Produktu, jednak po upływie 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przez Użytkownika chęci Rezerwacji, Użytkownik traci możliwość dokonania Zakupu Produktu w cenie ustalonej podczas Rezerwacji, a sama Rezerwacja jest anulowana i Sprzedawca nie jest już związany ofertą Użytkownika. Użytkownik może dokonać płatności za Produkt w formie wybranej przez siebie w trakcie jego Rezerwacji.

III. ZAKUP PRODUKTU

1. Ścieżka Zakupu Produktu na odległość, wybierana jest przez Użytkownika w trakcie procesu zamawiania, poprzez wybranie opcji dostawy innej niż „odbiór w salonie”.

2. Zamówiony towar dostarczany jest wówczas Użytkownikowi za pośrednictwem zewnętrznej firmy, wykonującej odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Katalogu przewóz towarów do Użytkowników. Koszt dostarczenia produktu obciąża Użytkownika, a Produkty wysyłane są tylko na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonanie przez Użytkownika Zakupu, wymaga wykonania następujących czynności (ścieżka zakupu):
a) Wybranie danego Produktu przez Użytkownika oraz dodanie go „Do koszyka”.
b) Wybranie opcji dostawy innej niż „odbiór w salonie”.
c) Zapoznanie się z ostateczną kwotą „Do zapłaty”, kosztem transportu Produktu, przyznanymi rabatami, wybranie sposobu płatności oraz akceptacją wyświetlonych informacji poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
d) Wprowadzenie danych Użytkownika poprzez utworzenie nowego konta, zalogowanie się na kocie już istniejącym lub wypełnienie formularza danych kontaktowych bez rejestracji w Katalogu.
e) Weryfikacja informacji o zamówionych Produktach, danych Użytkownika, terminie oraz formie dostawy, formie płatności, przyznanych rabatach i ostatecznej kwocie „Do zapłaty” Potwierdzenie chęci Zakupu produktu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4. Zakup będzie skutecznie dokonany, jeżeli Użytkownik wykona poprawnie wszystkie powyższe czynności oraz:
a) podczas Zakupu wybierze opcję „Przelew” i dokona wpłaty należnej sumy na konto Sprzedawcy. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia Zakupu, zamówienie Użytkownika jest anulowane co oznacza, iż Sprzedawca nie jest związany ofertą Użytkownika i nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Za termin dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedawcy.
b) podczas Zakupu wybierze opcję „Pobranie” i poprzez kliknięcie właściwego linku w otrzymanej wiadomości e-mail, ostatecznie potwierdzi chęć Zakupu Produktu. W przypadku braku potwierdzenia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania tej wiadomości zamówienie Użytkownika jest anulowane co oznacza, iż Serwis nie jest związany ofertą Użytkownika i nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia lub zmiany zamówienia do chwili potwierdzenia wysłania towaru przez Sprzedawcę. Można to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 189 605 lub pisząc na adres biuro@torebki-sklep.com.

IV. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny prezentowane w Katalogu, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Wiążącą ceną Zakupu, dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika. Wiążące są również inne elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy, udzielone rabaty oraz wszelkie pozostałe warunki, zgodnie z ich treścią czy opisem w Katalogu z chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

3. Za Zakupy w Katalogu Użytkownik może zapłacić:
 • przy odbiorze - opłatę za Produkty wraz z kosztem wysyłki Użytkownik uiści listonoszowi w chwili doręczania przesyłki nadanej w trybie „za pobraniem”,
 • przelewem, który Użytkownik powinien realizować na numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”, ul. Słowicza 5, 68-200 Żary,
  nr konta Inteligo 50 1020 5558 1111 1868 4030 0080
  Prosimy pamiętać o wpisaniu numeru zamówienia w tytule przelewu!
 • przez płatności elektroniczne realizowane za pośrednictwem systemu płatniczego Transferuj.pl. Umożliwiają one przekazanie środków za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego.

4. W przypadku Rezerwacji Produktów można za nie zapłacić:
 • w wybranym wcześniej salonie Sprzedawcy, w którym jednocześnie nastąpi odbiór Przedmiotu zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.

W przypadku rezygnacji z Zakupu, cała kwota wpłacona uprzednio przez Użytkownika, zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

5. Na wszystkie Zakupione przez Użytkownika towary, Sprzedawca wystawia dowód zakupu w formie faktury lub paragonu.

6. Ze względów bezpieczeństwa, dyspozycja zwrotu płatności na konto bankowe może nastąpić dopiero po otrzymaniu stosownej wiadomości wysłanej z adresu e-mail użytego do rejestracji Użytkownika w Katalogu.

7. Należność za Zakupy opłacane poprzez płatności elektroniczne, jest pobierana wyłącznie za zamówienie złożone przez Użytkownika, czyli za zamówione przez niego Produkty wraz z ewentualnymi kosztami dostawy. Należność jest pobierana od Użytkownika w chwili potwierdzenia transakcji w systemie Transferuj.pl. Dane wszystkich transakcji elektronicznych, podczas przesyłania przez internet są zaszyfrowane i chronione bezpiecznym protokołem SSL. Płatności obsługiwane przez Transferuj.pl charakteryzują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, a najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodną ochronę realizowanych transakcji. Szczegółowe informacje o systemie płatności elektronicznych są dostępne na stronie Transferuj.pl.

V. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1. Czas oczekiwania na przesyłkę jest równy sumie czasu przygotowania jej do wysyłki i czasu jej dostawy.

2. W opisie każdego produktu publikujemy informację o przewidywanym czasie jego przygotowania do wysyłki.

3. Czas przygotowania do wysyłki liczony jest od chwili dokonania płatności przez Użytkownika, a w przypadku płatności za pobraniem, najpóźniej od chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia chęci Zakupu. Za chwilę dokonania płatności uważa się moment wpływu należności na konto Sprzedawcy.

4. Czas przygotowania do wysyłki określamy na podstawie stanu naszych magazynów, spodziewanych dostaw oraz informacji od naszych dostawców. Mimo dołożenia wszelkich starań w przedstawianiu rzetelnych informacji, z uwagi na istniejące czynniki od nas niezależne, takie jak niepełne informacje, przeszkody logistyczne itp., które mają wpływ na tą informację, możliwe jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie czasu realizacji zamówienia. O ewentualnie wydłużającym się czasie realizacji zamówienia Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Koszt dostawy jest zależny od całkowitej wagi przesyłki, na którą składa się waga Produktów łącznie z opakowaniem. W przypadku zakupu większej ilości lub kilku różnych Produktów, jest ona sumowana dla całego zamówienia. W związku z powyższym, całkowity koszt dostawy jest podawany w końcowej fazie zamówienia. Koszt dostawy pojedynczego produktu, jest wyświetlany natychmiast po dodaniu go do koszyka.

6. Dostawa Produktu przez firmę przewozową następuje:
 • Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna - zwykle w ciągu 3-5 dni roboczych,
 • Poczta Polska - przesyłka priorytetowa - zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych,
 • firma kurierska - do 2 dni roboczych od chwili nadania przesyłki do Użytkownika.
7. Podane powyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

8. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym", ustawy "Prawo pocztowe" oraz odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

9. Doręczenia kurierskie są realizowane w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00. Użytkownik zobowiązuje się więc wybrać taki adres dostawy dla przesyłki, aby w podanym powyżej czasie, możliwe było jej skuteczne doręczenie. Szczegóły doręczenia, takie jak nazwa kuriera oraz numer nadania, Użytkownik otrzyma w wiadomości elektronicznej wysłanej w dniu nadania przesyłki.

10. W przypadku gdy doręczona przez kuriera przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia takie jak zgniecenie, uszkodzenia mechaniczne, zamoczenie, zerwanie taśm zabezpieczających lub przerwanie ciągłości opakowania, prosimy natychmiast po odebraniu przesyłki spisać w obecności kuriera protokół szkody, zawierający datę i godzinę dostarczenia oraz rodzaj uszkodzeń i braków. Jeżeli uszkodzenia zewnętrzne przesyłki wyraźnie wskazują na możliwość uszkodzenia towaru, Użytkownik może także odmówić przyjęcia przesyłki od kuriera. Użytkownik w zaistniałych okolicznościach powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.


11. Przesyłka kurierska za pobraniem może zostać zrealizowana tylko wtedy, gdy Użytkownik ma podpisaną własną umowę z firmą kurierską. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się upoważnić pisemnie Sprzedawcę do nadania przesyłki w jego imieniu podając numer klienta oraz dane niezbędne do realizacji przesyłki lub złożyć odpowiednią dyspozycję firmie kurierskiej we własnym zakresie.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie podanym przez Użytkownika adresem.

13. Koszty odesłania towaru ponosi Użytkownik, chyba że nie jest to zwrot rzeczy, a jej reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, Sprzedawca udziela zwrotu kosztów przesyłki towaru.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Użytkownik, (będący w rozumieniu przepisów prawa Konsumentem), który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia odebrania Produktu, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Użytkownik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia umowy, powinien odesłać produkt. W przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę na piśmie, o zamiarze odstąpienia od umowy, wskazując jednocześnie sposób zwrotu poniesionych przez niego kosztów związanych z umową.

3. Użytkownik powinien dostarczyć zwracany Produkt na własny koszt, do siedziby Sprzedawcy, mieszczącej się w Żarach.
Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”,
ul. Słowicza 5, 68-200 Żary; tel. +48 602 189 605

Przypominamy, że Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadanych za pobraniem.

4. Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu wraz z kosztem transportu poniesionym przez Użytkownika, z potrąceniem opłat za dostawę ekspresową zrealizowaną na jego wyraźne żądanie, zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia odstąpienia umowy. Przez dostawę ekspresową należy rozumieć wszystkie inne formy dostawy, niż przesyłka polecona ekonomiczna, realizowana przez Pocztę Polską.

5. Jeżeli Użytkownik odstępujący od umowy zawartej na odległość, będący w rozumieniu przepisów prawa Konsumentem, dokonał za zamówione Produkty jakichkolwiek przedpłat, Sprzedawca wypłaci od nich odsetki ustawowe liczone od daty dokonania przedpłaty.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów,
 • umowy dotyczącej turystyki, zakwaterowania, transportu, rozrywki, gastronomii,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów po usunięciu przez Użytkownika ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • prenumeraty prasy,
 • usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
7. Produkt odsyłany do Sprzedawcy powinien być zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu oraz powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. W przypadku odstępstw od powyższych wymagań wszelkie koszty i ryzyka z tym związane ponosi Użytkownik.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty znajdujące się w Katalogu, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji są określone każdorazowo w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczanym Użytkownikowi wraz z Produktem.

2. Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej biuro@galanteria.beti.pl lub listem poleconym na adres Sprzedawcy. Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”, ul. Słowicza 5, 68-200 Żary; tel. +48 602 189 605

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją. Reklamacja powinna zawierać też szczegółowy opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Jeśli Zakupiony przez Użytkownika towar wykaże wady fabryczne, należy odesłać go zwykłą przesyłką pocztową lub pozostawić w jednym z salonów Sprzedawcy wraz z otrzymaną fakturą oraz opisem reklamacji. Produkt taki zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy. W przypadku gdy, zgłoszona przez Użytkownika usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone Sprzedawca ma prawo żądać od Użytkownika opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. W takim przypadku Produkt jest odsyłany na koszt Użytkownika.

5. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu wadliwego towaru, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi w terminie 7 dni od chwili uznania reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Produktu z winy Użytkownika, koszt dostarczenia Produktu do serwisu Sprzedawcy pokrywa Użytkownik.

6. Użytkownik może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub z uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) lub w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami z uprawnień wynikających z rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym.

7. Jeśli gwarancja nie stanowi inaczej, o wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

VIII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Aby skorzystać uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową należy:
 • w przypadku rezerwacji Produktu w Katalogu i jego zakupu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy udać się do tego sklepu celem złożenia reklamacji;
 • w przypadku zakupu Produktu w Katalogu, reklamacje można składać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego (wzór znajduje się na dole strony).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu, zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r. oraz z Kodeksem Cywilnym. Użytkownik traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, po stwierdzeniu niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

3. Towar należy wysłać na adres Pisarski Jacek Firma Handlowa „BETI”, ul. Słowicza 5, 68-200 Żary; tel. +48 602 189 605. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenie go do stanu zgodnego z umową, paragon lub fakturę VAT. Przypominamy, że Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadanych za pobraniem.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Złożenie rezerwacji na Produkt lub Zakup Produktu w Katalogu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).

2. Informacje podawane przez Użytkownika są niezbędne do zatwierdzenia zamówień, faktur i umów gwarancyjnych, a ich brak powoduje unieważnienie zamówienia. Składając zamówienie, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych, a Sprzedawca gwarantuje, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane jedynie w celu skutecznej realizacji zamówień oraz dostawy towaru pod wskazany przez Użytkownika adres.

3. Użytkownik ma prawo wglądu w przechowywane dane osobowe, do ich korekty, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub też całkowitego usunięcia z systemu. Jeżeli jakiejkolwiek z ww. czynności Użytkownik nie będzie mógł wykonać we własnym zakresie na stronie edycji profilu, prosimy o kontakt bezpośrednio ze Sprzedawcą – Pisarski Jacek, biuro@torebki-sklep.com.

4. Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji zamówień są poufne i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Dane te, są gromadzone z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

5. Katalog został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być przeglądany bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji odwiedzającego.

X. BEZPIECZEŃSTWO

1. Strony Katalogu wykorzystują nowoczesne i bezpieczne mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o płatnościach). Stosowanym protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu do serwera, na którym znajduje się Katalog. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika również jest kodowana, a po dotarciu do jego komputera dekodowana. Protokół SSL nie tylko szyfruje i uwierzytelnia, ale zapewnia integralność przesyłanych danych. W trakcie połączenia z zabezpieczoną stroną , Użytkownik jest o tym informowany widocznym w oknie przeglądarki adresem przeglądanej strony zaczynającym się od https:// oraz w niektórych przeglądarkach wyświetlaną kłódką na pasku stanu lub w pasku nawigacji. Dowiedz się więcej czym są certyfikaty SSL. Obejrzyj schemat działania SSL.

2. Użytkownik dla własnego bezpieczeństwa, po zakończonej sesji, powinien wylogować się z uwierzytelnionej strony. W tym celu należy kliknąć przycisk "Wyloguj" widoczny w prawym górnym rogu strony Katalogu, gdyż samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem Użytkownika.

3. Sprzedawca nie gromadzi i nie zna numerów kart kredytowych, ani numerów kont bankowych. Informacja o numerze karty lub konta jest wprowadzana i przetwarzana bezpośrednio w serwisie płatności elektronicznych Transferuj.pl bez udziału stron Katalogu. Dane te, przesyłane są bezpiecznym protokołem SSL, a ich przetwarzanie odbywa się na zewnętrznych, bezpiecznych i przeznaczonych tylko do tego celu serwerach firmy obsługującej płatności elektroniczne.

4. Adres e-mail Użytkownika, jest za razem loginem do Katalogu. Hasło Użytkownik ustala sam, więc dla bezpieczeństwa jego danych, zobowiązany jest zadbać, aby hasło było trudne do odgadnięcia. Sugerujemy użycie kombinacji minimum 8 liter i cyfr, tak by hasło było całkowicie unikalne. W wypadku, gdy Użytkownik zapomni hasło, może poprosić o jego zmianę. Oprogramowanie Katalogu prześle wtedy hasło tymczasowe na adres e-mail, który Użytkownik podał jako login w procesie rejestracji. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej wiadomości e-mail.

5. Podczas połączenia z Katalogiem, Sprzedawca zbiera ze względów administracyjnych i statystycznych dane technologiczne takie jak np. adresy IP, czas wejścia i trwania wizyty, przeglądane strony, itp. Dane gromadzone są w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika i nie są przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Katalog może zapisywać pliki cookie w pamięci komputera Użytkownika, w celu poprawnej i wiarygodnej identyfikacji połączenia komputera Użytkownika z Katalogiem. Pliki cookie mogą być też wykorzystane w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Katalogu przez Użytkownika, dostosowanie funkcjonalności Katalogu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności podstron Katalogu, etc.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dołożenia wszelkich starań, Sprzedawca nie gwarantuje, że widniejące w Katalogu zdjęcia prezentujące oferowane Produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.

2. Wszystkie wymienione na stronach Katalogu Produkty, ich nazwy, opisy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i podlegają ochronie prawnej dysponentów w/w oznaczeń.

3. Wszelkie zdjęcia produktów i ich opisy nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody pisemnej właściciela Katalogu.

4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego użytkowania Produktów nabytych poprzez Katalog.

5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i zawsze na korzyść Użytkownika.

6. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia między stronami, sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

7. Sprzedawca udostępnia i zachęca Użytkownika do skorzystania z adresu biuro@torebki-sklep.com, w celu przekazania swoich uwag dotyczących jego pracy oraz funkcjonowania Katalogu. Sprzedawca gwarantuje, iż każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą.

8. Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego wyświetlenie i utrwalenie w formie zapisu lub wydruku.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2011r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w podanym Regulaminie, jednocześnie informując Użytkowników o zaistniałych zmianach na stronach Katalogu. Wszelkie wprowadzone zmiany staną się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Katalogu. Użytkowników, którzy zawarli umowę Kupna lub dokonali Rezerwacji Produktu, obowiązują zapisy aktualne w chwili złożenia zamówienia.

Życzymy udanych zakupów.
Załączniki:

Przydatne adresy:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – http://www.uokik.gov.pl
Federacja Konsumentów - http://www.federacja-konsumentow.org.pl
Internetowy System Aktów Prawnych – http://isap.sejm.gov.pl

Kontakt z nami

Na Państwa pytania w sprawie produktów, odpowiadamy poprzez e-mail biuro@torebki-sklep.com lub telefonicznie

606 899 546

(koszt za połączenie do sieci T-Mobile, według stawek Twojego operatora)

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-18.

Bezpieczne zakupy

Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji.

Sklep internetowy Shoper.pl